ورودی یک رستوران نروژی:

وای فای نداریم.


با یکدیگر صحبت کنید!


به مادرت زنگ بزن!


فکر کن الان سال ۱۹۹۳ است!


زندگی زیباست.