بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی

 

بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.

 

 

 

یلدا یعنی یادمان باشد که زنگی آنقدر کوتاه است،

 

 که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت

 

 

 

 

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /

 

توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما

 

شب یلدا مبارک