گریه نکن پدر


 همین " نان حلال" که در دست داری می ارزد به تمام سفره های رنگین


حرامی که بعضی ها دارنداین روزها نان حلال در آوردن توان میخواهد که تو داری پدرم ...دستت را میبوسم که نان حلال بر سر سفره ی با برکتت دیدمولادت با سر سعادت حضرت علی ( ع ) و روز پدر گرامی باد .