نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند


نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا …

 
 


دریافت آهنگ
توضیحات: دوستت دارم خدا - رضا صادقی

 

مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم

 

و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد

 

و وقت انسانها برایمان کم …


شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم

 

تمام زخمهاست …


هر وقت دلت خواست ،

 

مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت …


و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ،

 

اسباب پذیرایی با اوست …

 

 

 
 

 

 

 
 

    خدایا!

 

خودت می دانی که هرکس به نحوی بلد است راه بیاید.

 

یکی چشم ندارد با دستش راه می رود، یکی پا ندارد

 

با دستش راه می رود، ولی موتور حرکت همه دلشان است

 

و دلی که صادق تر است طبعا زودتر استارت می زند.

 

 

 
 

 


 

  پروردگارا …


مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای

 

در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم !

 

 


 
 خدایا! در رویارویی با دشمن چنان استوارم کن
 
 که مثل مومن واقعی احساس ضعف و ترس نکنم.
 

 

 

  خدایا ایمان ما را به درجه ی یقین برسان

 

 

تو چه خدایی هستی ،

 

چه رفیقی هستی ،

 

چه لطف و محبتی داری!

 

کاش تو را زودتر شناخته بودم . نمی دانم شور و حال و ناله و ندبه

 

یک گناه کار را در این شب خلوت چگونه بیان کنم.

 

 

 

 

 

  بارالها ! از همه چیز و همه کس شرمنده تر منم؛

 از آفتاب و ماهتاب ، از جن و انس ، حتی از شیطان ؛

 منم آن سست عهد پیمان شکن نا پایدار؛ دستم بگیر که از پا افتاده ام.

 

           خدایا ما را به گریه آوردی با خنده ببر

 

 

                  

 

   بارخدایا! تو همان هستی که من می خواستم؛

 

پس قرار بده مرا همان طور که می خواهی

 

 
خدایا!

تو را به زبانی می خوانم که از فرط معصیت لال گشته است؛

 خدایا! رضای تو را می جویم که فرمودی" و رضوان من الله اکبر" ،

 پس        رضوان خودت را به کسانی که در راه تو قدم نهاده اند

و از دشت های تفتان و سوزان جنوب به غرب آمده اند برسان ،

پیروزی را نصیبشان فرما و امیدشان را قطع مکن.

ما آمده ایم راه شهدا را ادامه بدهیم.
 

 

 خدایا!

 

اگر از یاد بردیم یا خطا کردیم بر ما مگیر و بارگرانی

 

را که بردوش پیشینیان ما نهادی به دوش ما مگذار.

 
 
 

 

 

       خدایا!      

 

بیامرز گناهانی را که تو از من به آن داناتری و اگر من بازگردم

 

و دوباره مرتکب آن شوم تو آمرزش را به من بازگردان.

 

 
 
الهی ! راز دل نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر ،

 خدایا! بنده ای در نهایت ذلت و غربت در قعر ظلمت تو را می جوید.

 


ای قطره های زیبا، ای دره های گرانبها

 

 ای ژاله های صبحدمان و ای اشک ها بیایید،

 

بیایید و آتش سینه ام را خاموش کنید؛ ببارید

 

          و مرهمی بر دل سوخته ام بگذارید.

 

 


ای مهربان ! من دنبال تو آمده ام، کجایی؟

 

مرا پیش خودت ببر؛ من وصال می خواهم،

 

عشق و شهادت می جویم ؛ ببخش که سخت محتاج و مستحقم.

 

 


مهربان من!

 هرکسی به روشی تو را شناخته است و به زبانی از تو چیزی می خواهد

 و من افتخارم این است که تو را نشناختنم شناختم.

 فهمیده ام که تو فهمیدنی نیستی و در وهم نمی گنجی .

 اصلا یک جوری هستی. گاهی اوقات در نهایت ناامیدی به

 آدم امید می دهی و گاهی در نهایت امیدواری ،

تلنگری می زنی که مواظب باش.