آقای رئیس جمهور!


ما همچنان منتظر پیام تسلیت شما در خصوص شهادت ۱۳ نفر


 از شهدای پاسدار مدافع حرم هستیم.


 ظاهراً ارزش کشته های فرانسه بیشتر از شهدای ماست.وزیر خارجه شما تولد نوه جان کری را تبریک گفت


 ولی شهادت شیعیان راستین علوی در سوریه را هرگز!!