آیت الله کوهستانی:


فردای قیامت مردم دوست دارند


 به دنیا بر گردند ویک((لااله الا الله )) بگویند وبمیرند.