دانلود

 

کلیپی فوق العاده زیبا از پخش قرآن

 

برای غیر مسلمان ها و احساسات جالب توجه اونها...

 

 

( یه حس زیبا به انسان مسلمان دست میده

 

وقتی میبینه که کتاب آسمونیش اینقدر زیبا برای دل های غیر مسلمونها

 

آرامش بخش است  . )