کاش دراین رمضان لایق دیدارشوم


سحری بانظر لطف توبیدار شوم


کاش منت بگذاری به سرم "مهدی" جان


تا که همسفره ی تو لحظه ی افطار شوم


حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.