امام کاظم علیه السلام :

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.


بحار الانوار ج 92 ص255

 
امام کاظم علیه السلام


افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است.

الکافی، ج 4 ص 68
امام صادق (ع):


روزه دار دو شادى دارد : یک شادى هنگام گشودن روزه اش

و شادى دیگر هنگام دیدار با پروردگارش .

میزان الحکمه ج6 ص394 ‎