آیت الله جوادی آملی:


هر چند گناه ظاهرش زیبا و لذت بخش است


اما باطنش خواری و ذلت به همراه دارد


و باعث عاقبت به شری انسان خواهد شد.