به خدا گفتم :


« بیا جهان را قسمت کنیم آسمون واسه من ابراش مال تو


دریا مال من موجش مال تو ماه مال من خورشید مال تو … »


خدا خندید و گفت : « تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو …من هم مال تو


خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه


غریبت شدم ،


تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم ،


تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم ،


تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم ،


تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی…؟؟
 الهی دانایی ده که در راه نیفتم


و بینایی ده که در چاه نیفتم


الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم


و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم . . .
گفتـــــــــی؛


من پشت پنجره ی آسمونم


پشت پنجره ی عالم


کارمون خیلی راحت تره


با من از طریق خط دل وصل شو


همه جا و همه وقت آنتن میده


و بیـــــــــا


بیا تا با هم چت کنیم.....  خدایا دوستت دارم...  همه ی  ترس ها دلهره ها  و دلتنگی ها و تنهایی ها


و گناهان ما زمانی شروع میشود که ما او را در زندگی مان فراموش میکنیم


خداااااkhalilshahr.blog.ir


лучшие бесплатные картинки анимашки