برو دنبال آرزوهایت


انسان ها زمانی که دنبال رویاهایشان


نمی روند


پیر می شوند.آرزوهایت را رنگ بزن


جان ببخش و به حرکت در آور


آرزوهایت را جاری کن


تا بجوشد و بخروشد


و از میان این کویر تشنه راهی به بیرون باز کند


ستاره‌ای به پای آرزوهایت ببند


تا در این کوره راه سرد و تاریک آن را گم نکنی


آرزوهایت را از چمدان سیاهِ خاطراتِ تلخت بیرون بکش


و زیر نور خورشید پهن کن


بگذار دست مهربان نسیم آن را نوازش کندنگذار آرزوهایت خاکستری شود ،


سیاه و سفید


آرزوهایت را رنگ بزن ...زندگی کوتاه تر از آن است


که به خصومت بگذرد


و قلبها ارزشمند تر از آن هستند


که بشکنند


پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید


چرا که فردا طلوع خواهد کرد


حتی اگر شما  نباشید.

خدایا دانشی ده غم نگیرم


بده آرامشی ؛ ماتم نگیرم


خدایا از شهامت بی‌نصیبم


شهامت ده که آرامش بگیرم


خدایا این تفاوت بر من آموز


که در گمراهی مطلق نمیرم