منتظر اعجاز خدا درزندگیت باش بدون ذره‌ای تردید

زندگی درست مثل "نقاشی کردن" است

خطوط را با "امیدبکش"

اشتباهات رابا"آرامش پاک کن"

قلم مو را در"صبر"غوطه‌ور کن

و باعشق" رنگ بزن"