یک ترانه


میتواند لحظه ای را تغییردهدیک ایده


میتواند دنیایی را عوض کندیک قدم


میتواند سفری را آغاز کندامـا...یک دعـــــا


میتواند هر ناممکنی را ممکن کند...


( وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی‏ أَسْتَجِبْ لَکُمْ )