چه زیباست این نصیحت شُهَدا :


ما از " حلالش " گذشتیم ،


شما نمی‌ توانید
 

     از " حرامش " بگذرید .. ؟‌


 " پیام شهــــــــــــــید " را به خاطر بسپاریم ...