وقتی در گنـــاه غرق میشی شیطـــان کاری باهات نداره❗️امــا


وقتی تلاش میکنی تــا از اسارتــــش بیرون بیایمدام وسوسه ات میکنه با همون نقطه ضعف هاتمراقبش باش