نامه لو رفته یکی از مدیران در مورد حقوق
 محترماً به عرض می‌رسانم چون اینجانب دارای چهار هکتار زمین زراعتی


 آبی و خشکه می‌باشم و دارای درآمد زیاد می‌باشد


 و همین طور حقوق من زیاد می‌باشد. لذا درخواست می‌نمایم


 که در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان کسر نمایید.


 خداوند همه ما را خدمتگزار اسلام و امام قرار بدهد
امضا : ذبیح الله عالی وی به خاطر بضاعت خوب مالی که داشت در یک در


خواست کتبی از سپاه محل کارش خواست تا حقوق او را


به اندازهٔ ۲۰۰۰ تومان (در سال ۶۱) از اصل حقوقش کسر


 و صرف کمک به جبهه کنند.


 این در حالی است که در آن دوران، حقوق پاسداران


 از ماهی ۳۰۰۰ تومان بیشتر نمی‌شد.