مام محمدباقر علیه السلام :


مردم بر دو دسته اند، آن که با مرگ آسوده شود


و آن که با مرگش دیگران آسوده شوند.شهادت امام محمد باقر ع تسلیت باد