نوشته بود : من کجا و شهداکجا؟


خجالت میکشم مانند شهدا وصیت کنم


من ریزه خوار سفره آنها هم نیستم


با شهادتش ما را خجالت زده کرد این عباس، فدای  بانوی دمشق


شهید عباس دانشگر


ولادت۷۲

شهادت۹۵