بابا تو گفتی عاشقم هستی؛ شاید به عشقت دیده لایق نیست


ای ماهِ پشت هاله ای از ابر


مفقود ماندن رسم عاشق نیست!شهید مدافع حرم آقا مهدی قاسمی