تکان دهنده است❗️


هر کدوم از این کلاه ها موقعی که به این شکل درمیومدن


 روی سر یکی از فرزندان این آب و خاک بودن ..


خیلی تکان دهنده است وقتی چنین عکس هایی را میبینیم اما بیخیال


و سرسری از کنارش میگذریمخیلی تکان دهنده است وقتی با چنین واقعیت هایی آشنا میشویم اما خیلی راحت


در برابر فداکار شون ضدشون رفتار میکنیمخیلی تکان دهنده است برای حفظ حجاب رفتند اما


با نهایت بی حجابی جواب شونو میدیم
خیلی تکان دهنده است برای حفظ آرمانها و ولایت فقیه رفتند اما


بعضی هامون با بدترین شکل ممکن ضد آرمانها و ضد ولایت فقیه برخورد میکنند
آیا جواب این همه خون ها چنین است !!!