چه کسی حال دلت را میفهمد مادر...


وقتی پسرت را با قد رعنا بدرقه کردی و


حالا جسم تکه تکه اش را در آغوش میگیریسلام و درود خدا بر مادران شهیدی که همچنان


منتظر بر گشت فرزندان شهیدشان هستند .