خدای مهربانم


در طلوع عاشقی دفتر دلم را به تومی سپارم


تو با قلم عفو و بخشش خود  خط بزن تمام گناهان را و


 بکش بر صفحه دلم  دریایی از سخاوت را..یا ذالجلال و الاکرام