دانلود

 

لحظه ی وداع یک پدر سوری از دختر بچه هایش!!!

 

چه ساده لوحند انهایی که میپندارند شهدا برای پول رفتند

 

مدافعین حرم رفتند تا شاهد چنین صحنه هایی در ایران نباشیم

 

 

این کلیپ را ببینیم تا کمی بیشتر به ارزش کار مدافعین حرم پی ببریم

 

خدا تمامی رزمندگان اسلام رو حفظ کنه