خداحافظ زمینےها


و بعد از این
مرا دیگر نخواهید دید..

 
خبر این است آری:
یڪ پرستو از قفس ڪوچید


درود بر شهدای مدافع حرم

خدا حافظ شهید وحید فرهنگی عزیز