سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند !


دوباره وقتشه جنون بگیرم

قرار مادرارو زبون بگیرن


صدا زدن دوباره مادرارو

عکس بیارن استخون بگیرن


صدا زدن که بعد از این همه سال

دوباره داغ بچشو ببینه


یدست لباسشو بدن به دستش

بگن تموم بچتون همینه


این مادرا تمامشون یه عمره

از بچه هاشون یه نشون ندارن


دوباره اومدن به این هوا که

قبول کنن دگه جوون ندارن


از ما یکیمون از خودش نپرسین

از این همه جوون چرا نشون نیست


چجوری خونشون و پیدا کنن

وقتی پلاکشون و یادشون نیست


دوباره وقتشه جنون بگیریم

برای مادرا زبون بگیریم


بریم تو صف به جای بچه هاشون

سه چار تا استخون بگیریمو تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند


 تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم …