در   آرزوی   دیدن   کسی هستم    که   بر  خلاف    مقام   و  مرتبه    بالای   خود

بیشتر    روحیه    تایید   و   پسند    و   رضایت   داشته باشد

تا   روحیه    انتقاد   و   خرده   گیری   .


چارلز شواب