پروردگارا


دراین آخرین روزهای ماه مبارک رمضان


پاک شدن گناهان - نرمــی قلب ها - برطرف شدن غــم ها


و هر آنچه نیک است - به بندگانت ارزانـــی دار...


آمین یارب العالمین