دِلم  گرفـت


وقــتـی دیدم کارگر شهرداری پشت گاری اش نوشتـه؛


بـه کـارَم نخنــد


محــتــاجِ روزگارم...!