مردی که روی دوش، مادرش را به کربلای معلی میبرد ...